Att bygga en liknande kvarn i dag skulle vara en rolig utmaning

image_print

Att bygga en liknande kvarn idag
skulle vara en rolig utmaning.

Hur skulle det kunna se ut idag? Vad som kunde vara intressant att tka sig i dag vore hur man skulle kunna återanvända bildelar för att utvinna större kraft ur ett litet vattendrag. Jag tänker mej en kardanaxel i stället för trästocken som driver överstenen. Någonstans efter kardanen från vattenhjulet upp till stenen placerar man en växellåda så att man får en högre fart på stenen. Vidare kan man reflektera över om det går att utvinna elenergi från en modern generator som vore monterad någonstans på drivaxeln på dessa kvarnar. Eller om man via block och taljor kopplade till drivanordningen (hjulkubben), kunde få fram en lyftanordning, (av taljor och rep) för säckarna med säd inne i kvarnen. Om man tänker sej att kunna vrida vattenrännan så att vattenhjulet går åt andra hållet skulle man kunna sänka ned säckarna och tvärtom också lyfta säckarna. Att ha vridbar vattenränna har ej förekommit vad jag kunnat få fram i intervjuer eller läst text. Idag skulle man också kunna använda solceller på taket för belysning eller till att rosta säden med. Uppvärmning behöver man inte tänka på eftersom man bara kan mala när det är plusgrader och vattnet inte är fruset.

06 - Att bygga en liknande kvarn i dag skulle vara en rolig utmaning

Här ser vi en kvarn med rör som riktar vattenstrålen exakt på vatten hjulet. Det gjorde att vattentrycket ökade och vattenflödet blev mer riktat så effekten ökade lite