En Bäckkvarn i Finnskogen

Det historiska perspektivet.

03 - Det historiska perspektivet

H har jag samlat fakta från några av de böcker jag läst under kursen. Dessa finns uppräknade under litteraturförteckningen. De första vattenhjulen har daterats till tiden omkring Kristi födelse1. Vattenhjul med vertikal axel – i Sverige senare kallad skvaltkvarn eller bäckkvarn – har med hjälp av arkeologiska fynd spårats till samma tid, med fyndplatser i Danmark och Kina. Hjul med horisontell axel har också beskrivits från denna tid. Det är Vitruvius, som i tio böcker om byggnadsteknik och byggnadsmateriel på Kejsar Augustus tid också behandlar vattenhjulen. Så att redan under Antiken använde man vattenhjul för mjölkvarnar. Det horisontella vattenhjulet,  som direkt drev den övre stenen i en kvarn, var den sorts kvarn  som till största delen användes i Lekvattnet.
Frågeställningen var alltså: Hur byggdes dessa kvarnar? Hur var funktionen och tillvägagångssättet vid malning?

I “Boken om Lekvattnet” 2, berättas det i ett kapitel om kvarnar som fanns i Lekvattnet. Jag har räknat upp dessa kvarnar längre fram i texten.

Här följer några utdrag ur boken.” -att mala säden till mjöl tillhör livsuppehället.” “-förr fick man krossa säden med en rund sten på en slät stenskiva, eller också fick man mala säden på handkvarnar.” “-malningen utfördes förr av kvinnorna och barnen. ” När man började använda vattenkraften frigjordes mycket tid från malningen och det måste ha varit en revolution att få så mycket säd mald på en gång och att få frigjort mer arbetskraft.

03 - Det historiska perspektivet

 Den enklaste kraftöverföringen var att vattnet fick falla direkt på de snedställda skovlarna på den lodräta axeln, som drev överstenen runt. De flesta kvarnar hade liggande skovelhjul vars axel (hjulkubb) hade en vinkelkuggväxel som drev överstenen runt. Dessa stenar måste ibland resas upp på högkant för att båda stenarna skulle hackas/skärpas. (Detta framkommer också i den intervjun med Vidar Nordqvist5. Han berättar om en luffare som kallades Chaplin som brukade vässa stenar för att få sig lite mat och husrum på sina vandringar i Värmland.