Gustavsdalskvarnen

Gustavsdalskvarnen

.Den enda kvarn som drevs med vattenkraft (vertikalt vattenhjul) fr den större Rottnaälven var Gustavsdalkvarnen (Rörkullkvarna)(se bild nedan.), Hur det kunde gå till en malningsdag där berättar Hugo Olsson4 . Gustavdalskvarnen var mycket stor i förhållande till bäckkvarnarna, som jag undersökt. Där fanns vattenfall, och en kvarn med horisontellt vattenhjul om 3-stenpar, vadmalsstamp, dammbyggnad, och även ett stångjärnverk, “bestående af två härdar och hamrar för 900 skeppund årlig stångjärnstillverkning emot dubbel hammarskatt samt med begagnande av stämpeln: Lyra.”

08 - Gustavsdalskvarnen

Gustavsdalskvarnen.

“-År 1850 fanns en finbladig sågqvarn vid Gustavsdal med tvenne ramar för 80 blocker årlig försågning”.2 På 1850- och 1860- talet var Gustavsdal ett litet industrisamhälle. När man började bygga Kymmenkraftverket 1984 i Rottnaälven (Rotinanjoki på finska), så revs kvarnen och sågen flyttades upp till Finnsjön. Där slutade en över hundra år gammal industriepok, med järnhantering, kvarn och sågrörelse i Gustavsdal och är nu gömt under vatten i Gustavsdalsdammen. Jag har tagit med några bilder (se Bildarkivet) från Björkaholmskvarnen för att visa hur Gustavsdalskvarnen kunde ha sett ut inuti.

Det fanns 3 par kvarnstenar även i den kvarnen, även om Björkaholmskvarnen var äldre och bara inriktad på att mala. Gustavsdalskvarnen hade ju även såg, vadmalsstamp, dammbyggnad, och även ett stångjärnverk en gång i tiden.