Konstruktionens problem och förslag till lösning

Konstruktionens problemen och föslag till lösningar.

Den mest utsatta delen på kvarnen är nog vattenhjulet och man får inte glömma att lyfta upp hjulet och “lätteverket” ur vattnet, speciellt innan vintern kom var det noga att se efter detta, annars kunde det frysa is runt skovelbladen och förstöra dessa när isen senare började röra på sej framåt våren. Ris och grenar fastnar lätt här och dämmer upp vattnet. Detta har troligtvis hänt med Kynnakvarnen. Trävirket mår heller inte bra av att stå i vatten hela tiden utan börjar då ruttna. Om man tittar på skovelbladet idag så ser man att det har ruttnat och brutits sönder och är i akut behov av reparation. (se bild nedan) Här kan man se att flera av vingarna på skovelbladet är bortbrutna och hela “lätteverket” ligger under is.11 - Konstruktionens problem och förslag till lösningMitt förslag på hur man skulle kunna laga vattenhjulet är, att man sågar som jag markerat med vitt på bilden. Då slipper man ta isär hela kvarnen och man slipper lyfta de tunga stenarna. Snittet i höjdled kan göras längre än vad jag ritat, kanske upp mot 50 cm. Man kan nu endera försöka att laga det befintliga vattenhjulet eller tillverka ett helt nytt. På bilden kan man se hur en smed har slagit en järnring runt kvarnskallen och nitat, för att den skall tåla bättre påfrestningar. En likadan järnring sitter under bladen, ner mot “lättan” och binder ihop den undertill.

När man tillverkat en ny eller lagat den som finns, sätter man tillbaks hela hjulet i rätt läge och passar in exakt som man sågat. Sedan dymlar man fast den i sitt rätta läge och smeden kommer och nitar fast 3-4 järnringar runt stocken och den sen skall den kunna hålla lika mycket som innan. Att dymla går till så att man borrar flera hål genom hela stocken och driver in dymlingar (som träspikar) både genom den gamla och det nya trävirket. Här krävs det noggrannhet så att delarna passar exakt och inte börjar glappa, för den skall håll för väldiga påfrestningar. Om det skulle visa sig att det inte håller, måste man plocka isär kvarnen och göra en helt ny stock, från övre stenens infästning hela vägen ner till kvarnskallen med vingarna. Sådana problem har man säkert haft i äldre dar, men om en liknande reparation har jag inte kunnat finna någon text i de böcker jag läst. Härom kanske någon läsare kan tipsa.