Litteraturförteckning

image_print

 

Från Flinta till chipsTeknik i skolan

Naturvetenskap som allmänbildning

Den kupade handen

8 steg till en ny gymnasieskola

Hur vi lär

Kallokain

Du sköna nya värld

Att förstå sin samtid

Den konstruerade världen

Boken om Lekvattnet

Folkliv i Värmlands finnskog

 

Ulf EdstamGinner&Mattsson

S. Sjöberg

B. Sundin

Skolverkets hemsida

Marton

Karin Boye

Huxleys

Georg Henrik von Wright

P Blomqvist&AKaijser.

Elis Hasselstig

Nils Keyland