Skogsfastigheterna Torsby Fäbacken 1:29, Ulvsjön 1:22

  • Två skogsfastigheter som omfattar ca 129 ha varav ca 110 ha produktiv skog. Virkesförråd om 8819 m³ enligt aktuell Skogsbruksplan. Hälften ligger i G1 och 29 ha är R2. Jakt i Fäbackens och Ovansjös VVO.

Annons Skogsmäklarna