Lärarinnan Anna Johansson

Anna Johansson

Född: 1867-04-30 i Kartberg Råbäcken, Östmarks församling.
Den 20 januari 1893 emigrerade Anna från Norra Lekvattnet Skolhuset
till Kina
Yrke: Småskollärarinna F.d
Ålder: 26
Civilstånd: OG
Faderns  namn: Johan Johansson 1835-02-18
Moderns namn: Elin Mattsdotter 1829-02-13
Lekvattnet Hfl 1891-1900 sid 62

Anna vara lärarinna i Lekvattnet 1890-1893.
Hon var mycket omtyckt.
Hon delade med sig av mat till de barn som inte hade någon matsäck och som hade det knapert hemma.
Hon ville ut i världen till större uppgifter. 18983följde hon med ett missionssällskap till Kina, som länge intresserat henne.
Det blåste upp till oroligheter där borta och myndigheterna trodde att missionärerna vara ute i skumma ärenden.
Den 29 juni 1900 blev de avrättade. De ställdes upp hopkedjade vid stadsmuren i Soping och en vredgad folkmassa fick kastade sten på dem till alla var döda.

Här är historien om Anna Johansson från Skraltbråten, det fattiga torpet vid norska gränsen. Hon var den enda dottern i familjen och hade utbildning som lärare och jobbade i skola i Lekvattnet men kände kallelsen blev så stark som missionär till Kina. Sattes i brand hemma i skogen på väckelse-möten och blev själv en ivrig talare på möten. Blev med i HFB som utsände tio missionärer till Kina 1898. Läste språket i England först. År 1900 utbröt boxarupproret och alla utlänningar med påverkan skulle stenas. Den dagen när beskedet nått hemmet låg modern en sen september natt i bön under en gran. Men hon måste fått ett möte med sin Herre att det inte var förgäves det som har hänt. För när grannarna kom och beklaga sorgen och det tragiska som hänt så svarar hon “Har jag haft en dotter till så skulle jag sänt henne till Kina”. Det förstod nog inte grannarna utan familjen blev utelämnad till sig själv. Modern hade fått en uppenbaring och tröst under granen av sin Herre och Frälsare vad martyrernas blod skulle bli till Liv och frukt. “Var trogen intill döden så skall Jag ge dig Livets krona”. Upp 2:10. Så stod det på den sista tavlan de fick av henne som gåva från Kina.
Ett urklipp från Karlstads-tidningen 1950 då det var 50-års minne.

anna-foto

anna-tidning-1950

anna-tidning-1950-2

Text och bilder:Kent Ronny Axelsson


Anna föddes på Skraltbråten i Östmark. Källa: Fornsök

Det finns en minnessten utanför Östmarks kyrka.
Minnesstenen över Anna är restes 1950 av hennes brorsdöttrar
Hennes sista vilorum och gravvård finns fortfarande kvar i staden Soping.

https://arkivcentrum.se/skolrummet/mission-uppror/ett-gripande-bref-fran-kina-1900.pdf

 

Lämna ett svar