1965-1966

Nr
1 Torbjörn Eriksson, Luken.
2 Sören Johansson, Sjöbo.
3 Sune Larsson,Västa högda.
4 Lennart Olsson, Majola(Lomsen).
5 Per-Arne Ludvigsson.
6 Kenneth Skanfors, Torp.
7 Uno Johansson, Sibilla (Pål).
8 Sture Jonsson, Växeln (Jonsåna).
9 Bengt Jonsson, Skogvaktarbostället.
10 Magister David Jansson.
11 Leif Uddström.
12 Anders Carlsson, Rottnaberg.
13 Lisbeth Larsson, Västa högda.
14 Carina Jansson, Sätra.
15 Katarina Lundgren,Strann.
16 Inga-Lill Persson, Alfhem.
17 Inger Berglund, Nybo.
18 Karina Larsson, Valkila.