2009

Onsdag 10 juni 2009 kl. 15.00-17.30 var det Öppet hus i skolan med kaffe, tårta och musikunderhållning.
Elever, vårdnadshavare och tidigare elever välkomnades!

Denna dag var sista dagen för Lekvattnets skola.

Personal 2009
Anna Ericsson – lärare
Christel Ekelund – specialpedagog
Gunilla Åberg – lärare, speciallärare
Lisbeth Persson – lärare
Mikael Gustafson – kock
Pia Almgrund – kurator
Yvonne Eriksson – skolsköterska

oppet-hus oppet-hus

oppet-hus oppet-hus oppet-hus oppet-hus oppet-hus oppet-hus oppet-hus oppet-hus oppet-hus oppet-hus oppet-hus oppet-hus oppet-hus oppet-hus oppet-hus oppet-hus

Hör om sista dagen på skolan

Komminister Keinth Lundqvist ledde den
sista skolavslutningen i Lekvattnets kyrka.