Mårbackens skola

Fotograferat “frå Bresjöbroa”. Gamla skolhuset i Mårbacken betyder mycket för oss här i Rottnadalen med omgivningar. Mats Oscarsson sjätte maj 2016
Skola 1854-1950 (96 år)

Mårbacken skolhus byggdes 1854.
Kostnad 2 000 riksdaler.
Samma kostnad för dessa skolor

1895-marbacken-skola
Skolan lades ned den 30 juni 1950

Mårbackens skola var nog landets minsta 1949-50.
I samma klassrum gick SEX elever: 2 i klass 1, 1 i 4:e och 3 i klass 6. Efter vårterminen stängdes skolan.
Byggnaden ser idag i stort sett likadan ut och såldes för ett antal år sedan till Mårbackens byalag av Torsby kommun.

Stämmer säkert att det var Sveriges minsta, för när Inga-Britt Keck och jag började första klass hösten 1949 blev vi totalt 6 elever i samma skolsal!
I 4:e klass gick Kjell på Hagen och i 6:e Gun på Lyckebo, Margareta på Tomtebo och Maj-Britt på Flån, under lärarinnan Maja Kullin.
Våren 1950 lades skolan ned.
Ronny Jansson

Jag gick i sjätte klass 1947. Då var vi också bara 6 elever.
I samma klass gick Helge Johansson på Flån.
Andra elever var min syster Margareta och Gun på Lyckebo, Kjell och Gunnar i Bråtarna.
Vi hade Maja Kullin som lärare.
Min pappa Magnus Linnman var lärare i Mårbackens skola långt tillbaka.
Det måste ha varit omkring 1916 -17
Han bodde då i Mårbacken men fick sedan lärartjänst i Reobäcken, Dalarna.
Han och mamma, Elin, kom sedan tillbaka till Mårbacken och bosatte sig på Tomtebo.
Pappa vikarierade där i skolan som pensionär och jag hade honom som lärare då.
Lennart Linnman

I den nämnda lägenheten bodde min farfar O G Fernström tillsammans med sin fru Maria född Helliksson mellan ca 1885 och 1913 då de flyttade till Granliden. Han var lärare i Mårbacken och Ormhöjden i detta tidsspann.
Lars Fernström

Skolkort