Vittjärns skola

Skola 1853-1954 i01 år)
Vittjärnsskolan var B-skola med intagning vartannat år sista gången 1948 med totalt 10 elever från Vittjärn i klasserna 1,3 och 5 i samma klassrum med läraren Lisa Larsson.
Hösten 1949 hände något, bara klasserna 3 och 4 med Lisa som lärare i Vittjärnsskolan med elever även från andra delar av Lekvattnet . Vi fick också skolskjuts och skolmat då.
Följande år 1950-51, och 1951-52 var det klass 1-2 i Vittjärnsskolan med Lisa Larsson som lärare och elever även från Mårbacken. Min syster Ulla gick där de åren.
Klass 3-4 gick från hösten 1950 på övervåningen i Kyrkskolan med Maja Kullin som lärare eftersom skolan i Mårbacken lagts ner och klass 5-7 höll till i bottenvåningen med många vikarier som lärare tills Otto Ottosson kom.
Skolan stängde för gott våren 1954.
Klass 1 och 2 fick sitt klassrum i Hemvärnsgården hösten 1954 efter det att Vittjärnsskolan lagts ner.
Hillevi Matsson

Skolkort

Vittjärns skola byggdes 1855.
Kostnad  3 000 riksdaler.
Samma kostnad för dessa skolor

  • Mårbackens skola
  • Ormhöjdens skola
  • Vittjärns skola