Vittjärns skola

image_print

Jag hade Eva Severin Persson som lärare i första klass i Vittjärns skolan när jag började hösten 1946.
Skolan var då en skola med intagning vartannat år så vi var klasserna 1,3 och 5 i samma klassrum.
Jag hade klasskamrater som var 2 år äldre 8 år och jag var bara 6 år, men fick börja på försök, men det gick bra.
Jag fick dock inte börja skriva med bläck i 1:a klass som de äldre fick.
Eva flyttade 1947 till en annan skola och efterträddes av Lisa Larsson.

1948 gör vi en skolresa och besöker Mårbacka och vår tidigare lärare Eva Severin Persson.

Kortet är från när vi besökte Eva Severin Persson på Torsbergs skola i Sunne.

Vittjärnsskolan var B-skola med intagning vartannat år sista gången 1948 med totalt 10 elever från Vittjärn i klasserna 1,3 och 5 i samma klassrum med läraren Lisa Larsson.
Hösten 1949 hände något, bara klasserna 3 och 4 med Lisa som lärare i Vittjärnsskolan med elever även från andra delar av Lekvattnet .
Vi fick också skolskjuts och skolmat då.
Följande år 1950-51, och 1951-52 var det klass 1-2 i Vittjärnsskolan med Lisa Larsson som lärare och elever även från Mårbacken.
Min syster Ulla gick där de åren.
Hillevi Mattsson

 

Skola 1853-1954 (101 år)
Klass 3-4 gick från hösten 1950 på övervåningen i Kyrkskolan med Maja Kullin som lärare eftersom skolan i Mårbacken lagts ner
och klass 5-7 höll till i bottenvåningen med många vikarier som lärare tills Otto Ottosson kom.
Skolan stängde för gott våren 1954.
Klass 1 och 2 fick sitt klassrum i Hemvärnsgården hösten 1954 efter det att Vittjärnsskolan lagts ner.
Hillevi Matsson

Skolkort

Vittjärns skola byggdes 1855.
Kostnad  3 000 riksdaler.
Samma kostnad för dessa skolor