1936 Skolresa till Mora

Foto från år 1936, antagligen någon skolresa.
Fotot är taget för 80 år sedan, har talat med min faster Edith som var nio år då.
Främre rad från vänster Nicolaus i Hag, Arvid i Myrgubben, Annmari dotter till lärarinnan Eva och Johannes Persson, Gunnar och Edith Jonsson i Lillberg, okänd flicka, Greta Jonsson i Lillberg, okänd pojke, Hildur vid Janan kusin till Per-Olov Olsson vid Pål.
Övre rad från vänster, okänd man, Johannes Persson, sedan flera okända, lärarinnan Eva Persson med vit hatt, framför henne står Eva och Johannes dotter Gunhild.
Pojken stående bakom Nicolaus i Hag och Arvid i Myrgubben skall vara brodern Rune Jonsson i Lillberg. På detta foto finns 4 av 11:a syskon i Lillberg.
Göran Jonsson

Efter morfar Johannes i övre raden står Allan i Pållilla, Gottfrid i Vittjärn, Åke Berglund Nybo , Arvid i Lillberg, Erik Nordqvist i Kuja, Elsa i Övre Våln och sist Astrid i Nedre Våln
Jan Isaksson

Kortet är taget på Utmelandsmonumentet i Mora
Lennart Eriksson