Skolor och skolkort

Lärarinnan Anna Johansson

Den 11 november 1850 indelades Lekvattnet
i tre skoldisktikt.

Första distriktet

 • Spettungen
 • delar av södra och norra Lekvattnet
 • Stensgård
 • Kälkerud, väster om Ormhöjden

Andra distriktet

 • Bredsjön
 • Rörkullen
 • Rietomta
 • Välta
 • Ormberget
 • Kullarna
 • Mårbacken

Tredje distriktet

 • Övriga hemmanen

Till läserum användes tills vidare sockenstugan i det distrikt där den är belägen, och i de övriga distrikten hyrs rum på skolskassans bekostnad där det  är lämpligast.

Eftersom Rottnaälven delar andra distriktet, bör skola hållas på båda sidorna älven.

Anmärkning: Bron vid Mårbacken bygdes först 1860