Kyrkskolan

 Kyrkskolan byggdes 1876

Där tillbringade jag 4 år, klass 3 och 4 uppe till vänster, 5 och 6 våningen under.
Ronny Jansson

Där hade nästa alla föreningar i Lekvattnet sitt gemensamma kontor, Lekvattnets byalag som bla drev den kooperativa affären.
Ulf Dahlen

Skolkort