Nya skolan

Nya Skolan öppnades hösten 1963 och stängdes den 10 juni 2009, den var alltså aktiv i 46 år.

Skolkort

Skolan var en F-6 skola (klass 1-6).

Den sista vårterminen 2009 var det totalt tjugo elever

Onsdag 10 juni 2009 kl. 15.00-17.30 var det Öppet hus i skolan med kaffe, tårta och musikunderhållning.
Elever, vårdnadshavare och tidigare elever välkomnades!

Denna dag var sista dagen för Lekvattnets skola.

Personal 2009
Anna Ericsson – lärare
Christel Ekelund – specialpedagog
Gunilla Åberg – lärare, speciallärare
Lisbeth Persson – lärare
Mikael Gustafson – kock
Pia Almgrund – kurator
Yvonne Eriksson – skolsköterska

oppet-hus oppet-hus

oppet-hus oppet-hus oppet-hus oppet-hus oppet-hus oppet-hus oppet-hus oppet-hus oppet-hus oppet-hus oppet-hus oppet-hus oppet-hus oppet-hus oppet-hus oppet-hus

Hör om sista dagen på skolan

Komminister Keinth Lundqvist ledde den sista skolavlutningen i Lekvattnets kyrka.

Avmarch skola-kyrka  (video)