Sockenskolan

Sockenstugan uppfördes 1847 och revs 1887.