Kulturhistorisk värdering av karaktärsbyggnader

Fastighets beteckning Gård Rökstuga Bastu Kokhus  Ria
Södra Lekvattnet 1:23 Kvarntorp 1
Södra Lekvattnet 1:23 Kvarntorp 1
Södra Lekvattnet 1:87 Ritamäki 1
Södra Lekvattnet 1:87 Ritamäki 1
Kälkeruds utskog 1:60 Lekvattnet hbg 1
Kälkeruds utskog 1:60 Lekvattnet hbg 2
Södra Lekvattnet 1:109 Svartbäcken 1
Södra Lekvattnet 1:109 Svartbäcken 1
Norra Lekvattnet 1:72 Södra Kronhalla 3
Kälkeruds utskog 1:15 Backtorp 3
Fäbacken 1:30 Bergtorp 2
Långsjöhöjden 1:8 Källartorpet 2 Bebyggelseregistret
Norra Lekvattnet 1:44 Vålen 1
Södra Lekvattnet 1:37 Norra Sätern 1