Fornsök

Fornsök

Omfattande fornminnesinformation

I FMIS, Riksantikvarieämbetets nationella fornminnesinformationssystem, finns information om samtliga kända fornlämningar och övriga kulturhistoriska lämningar i Sverige. Informationen är nåbar via söktjänsten Fornsök, som är öppen för alla. Yrkesanvändare kan via Fornsök göra datauttag.

Fornsök visar inte en fullständig bild av landets lämningar, utan enbart det som är känt och registrerat i FMIS. Det tillkommer ständigt mer information och kunskapsläget ökar i takt med att det utförs nya inventeringar och arkeologiska undersökningar.

Var informationen kommer från

Fornminnesinformationen kommer huvudsakligen från inventeringar och arkeologiska undersökningar. En stor del av informationen har registrerats i samband med den fornminnesinventering som utfördes i Riksantikvarieämbetets regi i olika omgångar från 1938 fram till 2002.

Idag är det främst museer, organisationer och aktörer som arbetar med arkeologiska utredningar och undersökningar som tillför ny information. Riksantikvarieämbetet tar inte mot någon information direkt från allmänheten utan vill att en arkeologisk aktör gör en bedömning och sedan rapporterar in till oss.