snöbrutna träd

Inventeringar har visat att tusentals hektar skog i Värmland har drabbats av snöbrott. Värst är läget på höjderna i norra Klarälvdalen.
– Det är värre än på några år, säger Hans Källsmyr.

– Det kommer främst från snön som föll i januari. Temperaturförhållanden då varierade och gjorde att snön lade sig på träden, främst i höjdlägen. Den fastnade i trädkronorna som tyngdes ner.

Sedan kom den ordentliga köldknäppen med midvinter och snön hängde kvar i träden och många bröts av.

– De signaler vi fått är att det främst är skog på höjder mellan 350 och 400 meter över havet som drabbats, säger Hans Källsmyr.

– Från Lekvattnet, Östmark och uppåt längs norska gränsen, men även Dalagränsen. Vi har fått enstaka signaler från höjder i Sunne kommun också.

VF den 6e april