Lekvattenvalsen

Jag fick tillfälle att stifta bekantskap med Lekvattensvalsen  för ett tjugofemtal år sedan, då jag ingick i en sångensemble som kallades Fryksändesextetten. Ensemblen fick då ett önskemål framfört från Georg Fernström om att sjunga och spela in Lekvattensvalsen, vilken Georg mindes ifrån sin barndom.

Bild: Ronny Jansson

På något sätt fick vi tag i originalnoter med utskrivet pianoackompanjemang och möjligen fanns det också flera sångstämmor utskrivna. Vi övade in sångvalsen och fick därefter professionell hjälp med att göra en bra inspelning. Uppdragsgivaren fick förstås en kopia av inspelningen, och så även vi medverkande. Vi sände faktiskt in ett band till Radio Värmlands program ”Värmlandstoppen” också, men vi kom inte in på topplistan – vårt musikaliska bidrag var ju hundratalet år gammalt när vi ”släppte” det!

Texten är skriven av signaturen ”Svarta Masken”. Bakom denna signatur döljer sig, det vet vi, författarinnan Anna Myrberg, som för övrigt växte upp i Torsby i slutet av 1800-talet. Hon var på sin tid en av de mest populära schlagerproducenterna i landet. Nu ska det villigt erkännas att texten till Lekvattensvalsen är långt ifrån något poetiskt mästerverk, men i syfte att sjungas på dansbanor runtom i Sverige, kunde den nog duga gott. Texten tycks heller inte ha någon beröring med Lekvattensbygden, annat än namnet.

Musiken är skriven av signaturen ”Martinus”, men vem detta var har jag inte lyckats klura ut.

LEKVATTENSVALSEN

Glittrande är vår ljusa stråt, kvittrande är min flickas låt,
Sjungande styr jag båten fram, gungande över vågors kam.Ljudet av violiners gnäll Ekar nu över Lekvattensviken,

Valsmelodien spröd och gäll. Båten jag vänder dit ikväll.

En vals, tralali tralalej, En sprittande vals med dej!

Fyll vindar mitt segel med fart, Att till dansen jag kommer helt snart!

En vals, tralali tralalej, Din sjöman är öm och trogen.

Han älskar båd´ glam och galej, Men sin flicka den sviker han ej.

Smekande är min flickas håg, Lekande liksom havets våg.

Tjusande hennes varma blick, Rusande var den kyss jag fick.

Valsen nu tonar vekt och ömt, Närmare kommer trampet och takten.

Kanske vi i vår kärlek glömt Dansen, varom vi båda drömt.

En vals, tralali tralalej, Med flickan som älskar mej!

Tag rodret och styr emot land, Skall jag binda vår båt invid strand!

En vals, tralali tralalej, Vi börja den här reprisen.

Ty Lekvattensvalsen tjohej! Den går lättast för mej och för dej.

Svarta Masken”

Tillägnad av Förläggaren E. Anderssons Musikförlag, Malmö

Håkan Larsson

Notblad: Majvor Jansson