Sponsring

Nu är det dags för 2020 års Sponsring av Lekvattets hemsida!

Lekvattnets hemsida har många sponsorer, tack vare dom så har vi fortfarande en hemsida.
  • Är du förenings eller företags-sponsor, så har du möjligheten att ha
    en egen sida under respektive rubrik.
  •  Är du privat sponsor, så är vi tacksamma för både små och större bidrag.

Så här gör du om du vill betala/sponsra Lekvattnets hemsida!

Företagssponsring

Betala in
Berätta att det gäller sponsring
Berätta vilket företag det gäller
Ange om ni vill ha en egen sida

Kostnad: 100 kr/år

Lekvattnets byalag:
Postgiro: 12 95 45-0
Bic: NDEASESS
IBAN: SE32 9500 0099 6018 0129 5450

Föreningsponring

Betala in
Berätta att det gäller sponsring
Berätta vilken förening det gäller och om ni vill ha en egen sida

Kostnad är 100 kr/år

Lekvattnets byalag:
Postgiro: 12 95 45-0
Bic: NDEASESS
IBAN: SE32 9500 0099 6018 0129 5450

Privat sponsor

Betala in
Berätta att det gäller sponsring
Ange om ni vill ha en egen sida

Minsta sponsringsbidrag är 50 kr
Lekvattnets byalag:
Postgiro: 12 95 45-0
Bic: NDEASESS
IBAN: SE32 9500 0099 6018 0129 5450

Vill ni ha en egen sida på www.lekvattnet.se ?

Som sponsor kan du få en egen sida för ett år framåt.

Om du vill ha en egen sida:

  1.  Sänd en epost till benny@lekvattnet.se
  2. Rubrik epost: Jag har sponsrat Lekvattnets hemsida med x kronor och vill ha en egen sida.
  3. Berätta om det gäller företag-, förening- eller privat-sponsring.

Du kommer då få en e-post med postgironummer, och vidare instruktioner

Byalaget är ägare av hemsidan

  • Byalaget är ansvariga för hemsidan och de håller i in årsavgifter/sponsring och använder dessa för att betala webbhotellet och kostnad för vår webbadress (lekvattnet.nu).
  • Blir det pengar över, så sparas dessa till framtida utgifter.

Benny Ljus, hemsideansvarig Lekvattnets hemsida
Ulf Johansson, Lekvattnets byalag