Sponsring

2017 års Sponsring av Lekvattets hemsida!

Sponsorer

Lekvattnets hemsida har många sponsorer, tack vare dom så har vi fortfarande en hemsida.

  • Är du förenings eller företags sponsor, så har du möjligheten att ha
    en egen sida under respektive rubrik.
  •  Är du privat sponsor, så är vi tacksamma för både små och större bidrag.

Så här gör du om du vill betala/sponsra Lekvattnets hemsida!

Företagssponsring

Betala in
Berätta att det gäller sponsring
Berätta vilket företag det gäller
Ange ditt namn
Om ni vill ha en egen sida

Kostnad: 100 kr/år
Postgiro Lekvattnets byalag: 12 95 45-0

Föreningsponring

Betala in
Berätta att det gäller sponsring
Berätta vilken förening det gäller
Ange ditt namn
Om ni vill ha en egen sida

Kostnad är 100 kr/år
Postgiro Lekvattnets byalag: 12 95 45-0

Privat sponsor

Betala in
Berätta att det gäller sponsring
Ange ditt namn
Om ni vill ha en egen sida

Minsta sponsringsbidrag är 50 kr
Postgiro Lekvattnets byalag: 12 95 45-0

Vill ni ha en egen sida på www.lekvattnet.se ?

Som sponsor kan du få en egen sida för ett år framåt.

Om du vill ha en egen sida:

  1.  Sänd en epost till benny@lekvattnet.se
  2. Rubrik epost: Jag har sponsrat Lekvattnets hemsida med x kronor och vill ha en egen sida.
  3. Berätta om det gäller företag-, förening- eller privat-sponsring.

Du kommer då få en e-post med postgironummer, och vidare instruktioner

Byalaget är ägare av hemsidan

  • Byalaget är ansvariga för hemsidan och de håller i in årsavgifter/sponsring och använder dessa för att betala webbhotellet och kostnad för vår webbadress (lekvattnet.nu).
  • Blir det pengar över, så sparas dessa till framtida utgifter.
Resultat för sponsringen för år 2015 är 400 kr plus.
Under 2015 fick byalaget in 4 000 kr i sponsring för hemsidan och kostnaderna var ca. 2 000 kr.
Kostnaderna tidigare har varit högre så att det har tärt på föreningens ekonomi, så de extra pengarna har används för att täcka upp föregående års förluster.

400 kr från 2015 är sparade för framtida kostnader för hemsidan.

Benny Ljus, hemsideansvarig Lekvattnets hemsida
Ulf Johansson, Lekvattnets byalag

Wikipedia
Sponsor kallas den juridiska person eller privatperson som ekonomiskt stöder eller tillhandahåller tjänst för en annan verksamhet i utbyte mot annan tjänst. I idrottssammanhang är det vanligt att få som motprestation exponering, det vill säga reklam- och olika marknadsföringsvärden. Sponsorer är väldigt vanliga inom dagens idrottsrörelse men förekommer också inom kultur och i ideella verksamheter. Fördelningen mellan den första gruppen och de två sista är ungefär 70 respektive 30 %. Humansponsring och livsstilsponsring är exempel på andra mer specifika områden. Termen sponsor har funnits i svenska språket sedan 1954 medan verbet sponsring började användas mer brett i Europa och Sverige på 1980-talet, jämför ordet respons. Själva fenomenet sponsring som det uppfattas idag uppstod i USA. Sponsorskap har där gått från att förknippas med gåvor till att idag anses som ett etablerat marknadsföringsverktyg, där båda parter har mycket att vinna. I äldre tider kunde kontrahenten löftesgivaren, beskyddaren, istället heta mecenat om det var kultur som sponsrades.