Sponsring

image_print

Vi hoppas på er:

 1. Föreningar i Lekvattnet
 2. Företag i Lekvattnet
 3. Privatpersoner (alla som vill sponsra)

_________________________________________________________

Så här gör du om du vill sponsra Lekvattnets hemsida!

Företags sponsring

 • Betala in
 • Berätta att det gäller sponsring
 • Berätta vilket företag det gäller, Ange om ni vill ha en egen sida
 • Eposta webbansvarig
 • Minst 100 kr

Lekvattnets byalag:
Postgiro: 12 95 45-0
Bic: NDEASESS
IBAN: SE32 9500 0099 6018 0129 5450

Förenings sponsring

 • Betala in
 • Berätta att det gäller sponsring
 • Berätta vilken förening det gäller och om ni vill ha en egen sida
  Eposta webbansvarig
 • Minst 100 kr

Lekvattnets byalag:
Postgiro: 12 95 45-0
Bic: NDEASESS
IBAN: SE32 9500 0099 6018 0129 5450

Privat sponsor

 • Betala in
 • Berätta att det gäller sponsring
 • En liten slant

Lekvattnets byalag:
Postgiro: 12 95 45-0
Bic: NDEASESS
IBAN: SE32 9500 0099 6018 0129 5450

Byalaget är ägare av hemsidan

 • Byalaget är ansvariga för hemsidan och de håller i  årsavgifter/sponsring och använder dessa för att betala webbhotell och kostnaden för vår webbadress “lekvattnet.se”.
 • Blir det pengar över, så sparas dessa till framtida utgifter.
 • Just nu kostar Hemsidan ca 2 450 kr/år
  • Drift av hemsidan 2250 kr/år
  • Förnyelse sv vår www-adress 200 kr/pr
 • Förra året kostade hemsidan 1 800 kr/år, så kostnaden ökar för varje år.

Benny Ljus, hemsideansvarig Lekvattnets hemsida
Anders Nilsson, Lekvattnets byalag