Stall önskas hyra

Stall önskas hyra med plats för 5 hästar, gärna både lösdrift och boxar.
OBS! Behöver inte finnas 5 boxar utan det räcker att det finns plats för 2 st, allt kan lösas med flyttbara ligghallar.
Bra mark, gärna kuperad med skog oxå, till rasthagar viktigt.
Ska flytta till Lekvattnet.
Jag sköter allt själv.
Stallet får gärna ligga åt Lekvattnet hållet, men max 3 mil ifrån byn.

Min epost: oddandold@hotmail.com