Svenska Grolleklubben

Skogsdag Östmark


Skogsdag i Östmark ca 3 km mot Lekvattnet

Lördagen den 14 Mars 2020  kl 10.30 15.00.

Källa: Fergussonklubben

Pilat från Östmark och Lekvattnet. Medverkar gör Moelven Skog AB Lantmännen maskin kommer att visa upp Valtra med Skogsvagn, Körning med häst div traktorer samt Grållar med dåtidens redskap för skogsbruk, uppvisning av huggning med yxa och svans, barkning m.m gamla motorsågar m.m. Servering av  kolbullar & kaffe.

Kontaktman: Leif Larsson 070 511 86 61