Telefoni

Boken om Lekvattnet
Elis Hasselstig
1891 Lekvattnets kommun övertog en telefonledning från Torsby till Gustavsdal till Torsby. Ledningen drogs om till Kyrkåsen och alla lekvattningar kunde sedan ringa från Kyrkåsen.
1909 En telefon ledning byggs efter nya landsvägen, från Torsby över Grundsätra till  Mårbacken.  I Mårbacken inrättas en telefonväxel med anropet “Lekvattnet”.
1911 Nio abonnenter på sju apparater.  Två apparater har fyra abonnenter, A och B numrering, 2 signaler i tät följd till B-abonnenten
1925 Lekvattnets andra telefonstation/telefonväxelhuset  hos J.A. Åström, Framnäs.
Mårbacken ändrade sitt namnanrop till “Mårbacken”.
1937-1962 Gustavsdals telefonväxel.  Växelstationen låg i Finnsjön hos David Jonsson, med abonnenter från Rörkullen, Kullarna och Gustavsdal.
1960 Automatisering av alla telefoner i Lekvattnet.
Telefonväxel i mårbacken och Lekvattnet stängdes.
Riktnummer 0560

Telefonabonnenter, år 1920
– telefonstationen låg då i Mårbacken

Boken o Lekvattnet
Elis Hasselstig

NR Abonnent
1 Henriksson Nils. Gästgivare, Mårbacken
2 Torsby bruk. Billerud, Skogvaktare Johannes Tyberg
3 Jansson, Isak. Kommunalordförande, Bredsjön
4 Krok, Ludvig. Pastor Lekvattnets pastorsexpedition
5a Rottneros bruk AB.  Skogvaktare Gustav Olsson
5b Olsson O.  Handare, Kyrkåsen
5c Lidén, Alfred. Källarmästare Turisthotellet Lillhem
6 Fernström.  O.G. Skolärare
7a Frysände kyrkoråd. Skogvaktare Anders Larsson, Sibila
7b Lindow, Erik. Gränsstationsföreståndare, Hvitkärn
8 Lindman M. Folkskollärare, Mårbacken

Dessa nummer minns “Lekvattnets vänner” från förr i tia.

NR Abonnent
1 Turisthotellet Lillhem
2 Gärdet
5
6
7a Sibilla
7b Tullen, Eric Lindow
7c Norra Vittjärn
9 Sjöås
12 Albert och Lina, Övre Luken
13 Pålshagen
17 Tomta
19 Attisnäs
23 Änga
27 A Strand
27 B Sätra
27 B Axel o Tora i Änga
37 Sätran
46 Björkhaga
49 Pålshagen
54 Kuja
62 Sjölunda
72 Björkliden
74 Hökärn
77 Lugnet
79 Bäckliden
84
110

Sibila hade 7a och Tullen 7b, när de senare fick telefon I Vittjärn fick norra Vittjärn 7c och södra 7 d (som jag minns). Det gällde att börja räkna signaler när det ringde.
Vi hade alltså 4 signaler på slutet.
Två signaler innan Vittjärn kom in.
Telefonen med vev satt på väggen.
Ringde vi till Tullen eller Vittjärn så ställde vi spaken på telefonen till höger och vevade det antal gånger som gällde för det numret.
Skulle vi ringa längre, ställdes spaken till vänster och vi ringde via växeln.
Hillevi Matsson

Sätra hade 27b,Strand 27a, Änga 23
Sune Jonsson

Vi på Björkhaga hade 46 och Sätran hade 37.
När mor Agda ringde syster Emmy på Sätran, sa telefonisten att det var inte var någon idé att ringa 37 för Emmy och Viktor hade nyss åkt förbi på väg till Torsby. Sådan teknik har inte Telia än idag.
Benny Ljus

Vårt telefonnummer (Pålshagen) var 49. Farmor och farfar (Attisnäs) hade 19. Närmaste grannen (Bäckliden) hade 79. Byggninga 13.
Birgitta Johnson

Farmor och farfar (Emma och Oskar Nordkvist) hade nr 9. Farfar vägrade att svara i telefonen. Nr 9 var också numret till taxi som farbror Harry drev.
Tage Nordkvist

Kyrkåsen nr 5
Ingrid Montan

Sjölunda 62
Hemma vid Bengtstorp hade vi 84 första som första nummer
Britt Ek

Mormor och morfar Albert o Lina ve Luken hade 12 och hemma (Gunborg o Arvid) hade 72.
Alice Jonsson

Farmor och farfar vid Lugnet hade 77.
Maj-Lis Sölvebring

Mårbacken fick automatstation före Torsby, så jag minns inte växeln som var på Östanå. När jag skulle ringa till Sätra fick jag slå 0 (tror jag)för att komma till Torsby och sedan begära Lekvattnet, där faster Kerstin svarade.
Majvor Jansson

Lillhem = 1
Tomta = 17
Hans Bergström

Farmor, farfar, farbror Harry och faster Gunnel på Sjöås hade nr 9.
Tage Nordkvist


telefonlinjer
Telefonlinjer


Hjalmar i Kissalamps telefon


Telefonen fick jag av Hjalmar i Kissalamp ca 1965 och den satt i huset på Pakkalamp.

Här är telefonkatalogen vid Lomsen, som ni ser hade Kissalamp 1 lång signal, Pakkalamp 1 lång och en kort, Ärsäll 2 långa och Björkåsen (har jag glömt var det var) 3 långa. Samma tråd till alla telefoner.

Magnus Torbjörnsson