Sök efter släktingar i “Alla torp” i Lekvattnet.se

image_print

I Lekvattnet har det funnits många torp
och för enkelhetens skull, kallas alla byggnader på Hemsidan för Torp.

Alla Torp som finns på Ödetorp och Övriga torp
Det finns över 400 torp i Lekvattnet, de flesta ödetorp/ruiner är med,
men många moderna/nya hus är inte medtagna.

 

Exempel:  Sökning efter “August Nordin”

______________________

Sätran. Där bodde först Emma och August Nordin Huset togs sedan över av Emy och Viktor Persson. Söder om Sätran…
1935 byggde August Nordin Nysäter som sitt undantag för sig och frun Emma. Dom flyttade då ned till Nysäter från…
Ett torp på hemmanet Fäbacken, som ligger i nordsluttningen av Rösberget, närmare bestämt öster om Hiranstjärn. Där bodde i mitten…
Ett ödetorp som ligger på hemmanet Kälkeruds Utskog c:a 1,5 km nordost från Noppikullen. I mitten av l800-talet bodde en…
 Herman Engblom f 1892 Kristianstad gift 1912 med Emilia Nilsson Kukkoinen f 1893. Oskar Nilsson Kukkoinen f 1898 bror till…

______________________