Minnessten 22a kompaniet

I TACKSAMHET TILL DENNA BYGD
OCH FÖR
BIBEHÅLLEN FRED
– OFREDSÅREN 1940-45
RESTES DENNA STEN
AV
22Gränsförsvars
kompaniet

KOMP. VAR FÖRELAGT ATT
UNDER BEFÄL AV KPT. Sven G. Ekman
TILL SISTA MAN FÖRSVARA DEN SKANS
MOT INKRÄKTARE

_________________________________________

När den siste av oss får sitt hembud
och inget mer finns kvar av tjugoandra
skall stenen som en god kamrat har ristat
dock för all framtid stå vid vägens sida
att minna vandrarna om den uppgift som vi hade. 

Registerkort nr41

 


En bild från 1946

 Min far var under krigsåren i början av 1940-talet förlagd i beredskap i bl.a. Vittjärn.
Han var intresserad av att se trakterna igen och då togs detta foto vid denna minnessten.
På bilden är jag, min syster Margareta och Birgit Blomkvist.
Foto och text: Siv Larsson


 

Se också

Lämna ett svar