Finnskogscentrat

Torsby Finnskogscentrum, Bornstein Lyckefors

Pandemin påverkar oss alla just nu, kanske särskilt besöksnäringen. Vi kan i sommar inte hålla öppet på det sätt som vi brukar, men kommer istället kunna erbjuda museiupplevelser utomhus och digitalt.

I början på juni introducerar vi mobila guider om våra finngårdar, 7-torpsleden och Naturstigen Karmenpolku – som du enkelt kan ta del av i din mobil.

På gården vid Finnskogscentrum kommer det finnas en utomhusutställning och naturstigen Karmenpolku är öppen som vanligt.

Sen rekommenderar vi dig förstås att besöka finngårdarna Ritamäki, Juhola eller Abborrtjärnsberg och de vackra vandringslederna i området.

Vi hoppas att det här snart är över, så vi kan ses igen!

Tills dess, ta hand om varandra, håll avstånd, tvätta händerna och när läget så tillåter igen, besök all kultur ni kan!

Varma hälsningar från Värmlands Museum

Ett Finnskogscentrum med café och servering, butik och bibliotek.
Det är finnskogshistoria i en helt ny tappning, i nya lokaler och med nya utställningar.
Lokalerna är utformade för att besökarna ska lockas till fördjupning om finnkulturen.
I val av materiel, byggnadsteknik och färger har det nya centrat hämtat inspiration får det landskap som svedjefinnarna slog sig ned i, och som omger byggnaden.
Det är utställningar om skogslandskapet och de svedjebrukande finnarna.
I utställningarna berättas om de villkor som skoglandskapet gav, om kolonisering och bosättning i Finnskogen.

  • Vad mötte finnarna när de kom?
  • Vilka bodde redan på platsen?
  • Vad kunde utvinnas ur skogen?

Berättelser om hur bosättningen varierat – perioder av gles bosättning har avlösts av inflyttning och förtätning. Människor har kommit och gått, slagit sig ner och försvunnit. Det handlar om en gränslandskap, som fått se immigranter, emigranter, flyktingar och resande röra sig i ständiga vågor fram och åter – och det är en fortsatt pågående process, där nya generationer flyttar in och flyttar vidare, ett gränslandskap med namnet “Finnskogen“.

Sommaröppet 1 juni – 31 augusti
Alla dagar kl 11-17.
Midsommarafton stängt.

Hitta dit(Eniro)

Kontakt