Finnskogscentrat

Torsby Finnskogscentrum, Bornstein Lyckefors

 

Ett Finnskogscentrum med café och servering, butik och bibliotek.
Det är finnskogshistoria i en helt ny tappning, i nya lokaler och med nya utställningar.
Lokalerna är utformade för att besökarna ska lockas till fördjupning om finnkulturen.
I val av materiel, byggnadsteknik och färger har det nya centrat hämtat inspiration får det landskap som svedjefinnarna slog sig ned i, och som omger byggnaden.
Det är utställningar om skogslandskapet och de svedjebrukande finnarna.
I utställningarna berättas om de villkor som skoglandskapet gav, om kolonisering och bosättning i Finnskogen.

  • Vad mötte finnarna när de kom?
  • Vilka bodde redan på platsen?
  • Vad kunde utvinnas ur skogen?

Berättelser om hur bosättningen varierat – perioder av gles bosättning har avlösts av inflyttning och förtätning. Människor har kommit och gått, slagit sig ner och försvunnit. Det handlar om en gränslandskap, som fått se immigranter, emigranter, flyktingar och resande röra sig i ständiga vågor fram och åter – och det är en fortsatt pågående process, där nya generationer flyttar in och flyttar vidare, ett gränslandskap med namnet “Finnskogen“.

Sommaröppet 1 juni – 31 augusti
Alla dagar kl 11-17.
Midsommarafton stängt.

Hitta dit(Eniro)

Kontakt