Finnskogscentrat

Torsby Finnskogscentrum, Bornstein Lyckefors

Torsby Finnskogscentrum är ett svenskt utställnings- och kulturhus i Lekvattnet i Torsby kommun.

Snabbfakta Information, Typ av museum …

Torsby Finnskogscentrum, som invigdes i juni 2014, speglar den skogsfinska kulturen i Värmland med utställningar och kulturarrangemang. Det är en del av Värmlands museum och bakom institutionen står också Torsby kommun. Det har tidigare verkat som ett museum för det skogsfinska kulturarvet sedan 1993 under namnet Torsby Finnkulturcentrum i Torsby herrgård.

Finnskogscentrum ligger i den tidigare skolan i Lekvattnet, vilken har byggts om 2014 efter ritningar av Arkitektbyrån Bornstein Lyckefors i Göteborg. Dess yta är brutto 2.000 kvadratmeter.

Byggnaden har två delar i vinkel. I den längre, västra delen finns utställningshallar och bibliotek i tidigare lektionssalar. I den tvärställda östra delen används den tidigare gymnastiksalen till samlingslokal alternativt utställningslokal. På utsidan har byggnaden försetts med en pallisad med bestående av 300 stockar, något utanför husets svartmålade ytterväggar.

Basutställningen berättar om den skogsfinska kulturen och dess uttryck som svedjebruk, rökstugor och näverhantverk, samt dess språk och kultur.

Pandemin påverkar oss alla just nu, kanske särskilt besöksnäringen. Vi kan i sommar inte hålla öppet på det sätt som vi brukar, men kommer istället kunna erbjuda museiupplevelser utomhus och digitalt.

I början på juni introducerar vi mobila guider om våra finngårdar, 7-torpsleden och Naturstigen Karmenpolku – som du enkelt kan ta del av i din mobil.

På gården vid Finnskogscentrum kommer det finnas en utomhusutställning och naturstigen Karmenpolku är öppen som vanligt.

Sen rekommenderar vi dig förstås att besöka finngårdarna Ritamäki, Juhola eller Abborrtjärnsberg och de vackra vandringslederna i området.

Vi hoppas att det här snart är över, så vi kan ses igen!

Tills dess, ta hand om varandra, håll avstånd, tvätta händerna och när läget så tillåter igen, besök all kultur ni kan!

Varma hälsningar från Värmlands Museum

Ett Finnskogscentrum med café och servering, butik och bibliotek.
Det är finnskogshistoria i en helt ny tappning, i nya lokaler och med nya utställningar.
Lokalerna är utformade för att besökarna ska lockas till fördjupning om finnkulturen.
I val av materiel, byggnadsteknik och färger har det nya centrat hämtat inspiration får det landskap som svedjefinnarna slog sig ned i, och som omger byggnaden.
Det är utställningar om skogslandskapet och de svedjebrukande finnarna.
I utställningarna berättas om de villkor som skoglandskapet gav, om kolonisering och bosättning i Finnskogen.

  • Vad mötte finnarna när de kom?
  • Vilka bodde redan på platsen?
  • Vad kunde utvinnas ur skogen?

Berättelser om hur bosättningen varierat – perioder av gles bosättning har avlösts av inflyttning och förtätning. Människor har kommit och gått, slagit sig ner och försvunnit. Det handlar om en gränslandskap, som fått se immigranter, emigranter, flyktingar och resande röra sig i ständiga vågor fram och åter – och det är en fortsatt pågående process, där nya generationer flyttar in och flyttar vidare, ett gränslandskap med namnet “Finnskogen“.

Sommaröppet 1 juni – 31 augusti
Alla dagar kl 11-17.
Midsommarafton stängt.

Hitta dit(Google maps)

Kontakt