Finnskogscentrat

PRESSMEDDELANDE –

PRESSINBJUDAN: Falnande språk – ur Finnskogen, visas 1 juni–31 augusti 2023 på Torsby Finnskogscentrum

Välkomnade på pressvisning

 

När? 31 maj kl 11
Var? Torsby Finnskogscentrum, Lekvattnet

Samtliga konstnärer medverkar vid pressvisningen.
Anmäl gärna ert deltagande till johanna.henriksen@varmlandsmuseum.se

I sommarens utställning på Torsby Finnskogscentrum visas verk av konstnärerna Jasmin Daryani, Camilla Edström Ödemark, Pia Högman, Malin Lin Nordström och Therése Olsson influerade av finnskogarna i Värmland, Gävleborg och Dalarna. Falnande språk – ur Finnskogen följer de historiska spåren av svedjebrända utmarker och ekot av de röster som den skogsfinska migrationsrörelsen bar med sig hit en gång.

Utställningen är avslutningen på det interregionala residensprojektet som inleddes sommaren 2020. Då samlades de medverkande; nordiska konstnärer, konsthantverkare och slöjdare, i en gemensam bildningsresa genom finnskogen. Genom seminarier och samtal, workshops och ett nomadiskt residens var tanken att bidra till ett utbyte av erfarenheter mellan regioner och nordiska länder, till kritiska undersökningar och en konstnärlig förståelse av de orsaker, öden och språk som har kopplats till den skogsfinska migrationsrörelsen i Norden.

– I projektet Falnande språk har konstnärerna lyft och arbetat utifrån perspektiv som migration, flora, svedjebruk, hantverk, tid och språk, frågor som i hög grad har bäring på vår samtid. Här ges en möjlighet till reflektion och upplevelse utifrån en konstnärlig förståelse och praktik med sin utgångspunkt i våra finnskogar i Gävleborg, Dalarna och Värmland. Residensprojektet har också skapat förutsättningar för möte mellan konstnärer, för dialog dem emellan, konstnärlig utveckling och utbyte, säger Marita Axelsson Nordlund, projektledare Region Värmland.

– Konstnärerna har närmat sig skogsfinnarnas historia med dess svedjebruk, hantverkstraditioner, arkitektur och mytologi. Men deras förhållningssätt stannar inte vid en illustrativ tillbakablick. Gestaltningarna i fotografi, skulptur, installation och rörlig bild utgår från det historiska materialet, men bjuder in till fortsatt reflektion, där finnskogen också blir en utgångpunkt i läsningen av vår tid, säger Karin Åberg Waern, utställningschef Värmlands Museum.

I ljuset av den skogsfinska språkdöden, och med tanke på att gränserna för våra språk också innebär en begränsning av vilka världar som vi kan föreställa oss framöver, vill utställningen aldrig sluta sig kring en enda berättelse, utan göra rum för en mångfald av röster och praktiker som gör att vi kan fortsätta att läsa, hitta i och begripa de föränderliga landskap som vi omger oss av.

Falnande språk – ur Finnskogen arrangeras av konst- och kulturverksamheterna vid Region Gävleborg, Region Dalarna och Region Värmland och i samverkan med Värmlands Museum, Torsby Finnskogscentrum, Länsmuseet Gävleborg, Dalarnas Museum, Finnskogsmuseet i Skräddarbo, föreningen Finnsam (Finnbygder i samverkan) och Konsthallen Meken i Smedjebacken.Utställningen har tidigare visats på Länsmuseet Gävleborg, Gävle och konsthallen Meken i Smedjebacken.

Sommarens program på Torsby Finnskogscentrum

31 maj kl 17 Vernissage: Falnande språk
1 juni Säsongsöppning
17 juni kl 11–15 Sommarmarknad i Lekvattnet, i samarrangemang med Finnskogen Natur och kulturpark
17 juni kl 13 Workshop för barn, unga och familjer – skapa tillsammans med konstnären Therese Olsson
12 juli kl 18 Musik på finnskogen: Det värmländska musikarvet med riksspelman Mats Berglund
9 augusti kl 13 Workshop för barn, unga och familjer – skapa tillsammans med konstnären Therese Olsson
9 augusti kl 18 Musik på finnskogen: Anna Fält på Ritamäki

Dagliga visningar av utställningarna Finnskogens landskap och Falnande språk

Varje onsdag juni–augusti, kl 11–12 Finnskogspromenad till Karmenkynna

Ljudvandring, på egen hand Ta dig tid och lyssna till ljudverket Jag går i cirklar för att komma fram till dig, 2022 av Malin Lin Nordström. Rör dig i utställningen eller någonstans i naturen. Ljudverket finns tillgängligt via varmlandsmuseum.se/finnskogscentrum/

Torsby Finnskogscentrum, Bornstein Lyckefors

Torsby Finnskogscentrum är ett svenskt utställnings- och kulturhus i Lekvattnet i Torsby kommun.

Snabbfakta Information, Typ av museum …

Torsby Finnskogscentrum, som invigdes i juni 2014, speglar den skogsfinska kulturen i Värmland med utställningar och kulturarrangemang. Det är en del av Värmlands museum och bakom institutionen står också Torsby kommun. Det har tidigare verkat som ett museum för det skogsfinska kulturarvet sedan 1993 under namnet Torsby Finnkulturcentrum i Torsby herrgård.

Finnskogscentrum ligger i den tidigare skolan i Lekvattnet, vilken har byggts om 2014 efter ritningar av Arkitektbyrån Bornstein Lyckefors i Göteborg. Dess yta är brutto 2.000 kvadratmeter.

Byggnaden har två delar i vinkel. I den längre, västra delen finns utställningshallar och bibliotek i tidigare lektionssalar. I den tvärställda östra delen används den tidigare gymnastiksalen till samlingslokal alternativt utställningslokal. På utsidan har byggnaden försetts med en pallisad med bestående av 300 stockar, något utanför husets svartmålade ytterväggar.

Basutställningen berättar om den skogsfinska kulturen och dess uttryck som svedjebruk, rökstugor och näverhantverk, samt dess språk och kultur.

Pandemin påverkar oss alla just nu, kanske särskilt besöksnäringen. Vi kan i sommar inte hålla öppet på det sätt som vi brukar, men kommer istället kunna erbjuda museiupplevelser utomhus och digitalt.

I början på juni introducerar vi mobila guider om våra finngårdar, 7-torpsleden och Naturstigen Karmenpolku – som du enkelt kan ta del av i din mobil.

På gården vid Finnskogscentrum kommer det finnas en utomhusutställning och naturstigen Karmenpolku är öppen som vanligt.

Sen rekommenderar vi dig förstås att besöka finngårdarna Ritamäki, Juhola eller Abborrtjärnsberg och de vackra vandringslederna i området.

Vi hoppas att det här snart är över, så vi kan ses igen!

Tills dess, ta hand om varandra, håll avstånd, tvätta händerna och när läget så tillåter igen, besök all kultur ni kan!

Varma hälsningar från Värmlands Museum

Ett Finnskogscentrum med café och servering, butik och bibliotek.
Det är finnskogshistoria i en helt ny tappning, i nya lokaler och med nya utställningar.
Lokalerna är utformade för att besökarna ska lockas till fördjupning om finnkulturen.
I val av materiel, byggnadsteknik och färger har det nya centrat hämtat inspiration får det landskap som svedjefinnarna slog sig ned i, och som omger byggnaden.
Det är utställningar om skogslandskapet och de svedjebrukande finnarna.
I utställningarna berättas om de villkor som skoglandskapet gav, om kolonisering och bosättning i Finnskogen.

  • Vad mötte finnarna när de kom?
  • Vilka bodde redan på platsen?
  • Vad kunde utvinnas ur skogen?

Berättelser om hur bosättningen varierat – perioder av gles bosättning har avlösts av inflyttning och förtätning. Människor har kommit och gått, slagit sig ner och försvunnit. Det handlar om en gränslandskap, som fått se immigranter, emigranter, flyktingar och resande röra sig i ständiga vågor fram och åter – och det är en fortsatt pågående process, där nya generationer flyttar in och flyttar vidare, ett gränslandskap med namnet “Finnskogen“.

Sommaröppet 1 juni – 31 augusti
Alla dagar kl 11-17.
Midsommarafton stängt.

Hitta dit(Google maps)

Kontakt