Från skola till Finnskogscentra

Bornstein Lyckefors Architects har förändrat en blygsam skolbyggnad i de djupa skogarna i Värmland, till ett offentligt museum som nu förevisar skogsfinnarnas jordbrukskultur.
Skogsfinnarna bosatte sig i samma skogar i början av 1600-talet.
Genom att erkänna de egenskaper som den ursprungliga byggnaden hade, kunde sedan resurserna användas för att adressera kommunikativa utmaningar mot framtida museibesökare.
En yttre fasad uppfördes, som adresserade det nya syftet med byggnaden.
En träpalissad blev till ett hölje inom vilket museet  kunde fortsätta att expandera. Klassrummen omvandlade till utställningsutrymmen.


Sveriges radio (SR)

Sveriges TV (SVT)

VF