Nya utseendet

Hur Arkitektbyrån Bornstein Lyckefors kom fram till det nya utseendet

Fasaduttrycket har flera ursprung.

Vår beställare ville manifestera något nytt i Lekvattnet.
De ville ha ett Museum och Centrum för finnskogarna.
Byggnaden behövde utstråla vad den faktiskt innehöll.

Vi fick en skola att arbeta med.

Den utstrålade ju skola.
Budgeten var också begränsad.
Byta material eller färg på huset kunde inte ändra känslan av en skola, så vi började tänka i vidare banor.

Först frågade vi oss: VAD vill vi utstråla och vad är kärnan i det vi skall visa?

Då tog vi fasta på timmer.
Det var vardagen för skogsfinnarna.
Resta timmerstockar kunde skapa en helt ny volym och ge oss ett eget och nytt uttryck.
Resultatet är en byggnad som signalerar offentlig byggnad, trä och skog Det är också en struktur som kommer kunna belyssa på spännade sätt, lite som en snölykta på vintern.
Andreas Lyckefors