skiss1

Om utformningen

Om utformningen av nya Finnskogscentrumet

Vi som uppdragsgivare, alltså Värmlands Museum och Torsby kommun, önskade att gestaltningen skulle utgå från det skogslandskap som finnarna slog sig ned i.

Stockarna är alltså en hyllning till den skog som finnarna erövrade och bröt ny mark i. Det är också en hyllning till skogslandskapet som det är idag, och den betydelse det har för människor som lever här. 

Stockarna är också, faktiskt, ett billigt sätt att förvandla skolan till en annan typ av offentlig byggnad.

 skiss1

Kör man genom Lekvattnet, eller möter Torsby Finnskogscentrum på bild, så ska man uppfatta att det handlar om något som är i högsta grad offentligt, d.v.s. tillgängligt.  Och det fungerar, många stannar till bara för att de blir nyfikna på vad som kan finnas bakom palissaden.

De som utformade byggnaden

Arkitektkontoret som fick uppdraget heter Bornstein Lyckefors och finns i Göteborg.

Den yttre utformningen

Iden bakom den yttre utformningen togs fram av Alexandra Lindberg. Alexandra är bördig från Värmland och tyckte det var väldigt roligt att få designa en byggnad speciellt för de svedjebrukande finnarna/skogsfinnarna.

Den inre utformningen

Idén bakom den inre utformningen är att ur svedjan/askan (mattan i svart) gror rågen/livet (boxarna i grönt). Man ska inte lämna utställningen med känsla av sakta bortdöende glesbygd, utan med en känsla av att här växer det, här finns liv och glädje.

Framtida utformning

Vi kommer också att gå vidare med Finnskogscentrums yttre, och fylla funktionsboxarna/fågelholkarna” med innehåll.

Finnskogscentrum ska lysa dygnet runt, året runt. I boxarna ska finnas text, föremål – kanske konst. Där ska man kunna ta del av vad Finnskogscentrum är för något, och varför.

Under etapp 2, hoppas vi också kunna förverkliga idén om en lekplats, ett finnetun i miniatyr. Barnen ska kunna komma loss bland rökstugor och rior, med insmugna rutschkanor osv. Samtidigt så kommer det att vara små plakat på minibyggnaderna som talar om vad en rökstuga var, vad en ria var osv. Lekplatsen kommer därför också att fungera som en guide till finnskogen, utanför våra öppettider. Och kanske locka någon att resa ut i landskapet till finngårdarna.

 

Kersti  

Verksamhetsledare Torsby Finnskogscentrum