Tillgänglighet till och i Finnskogscentrum Lekvattnet

Verksamhetschef Kersti Berggren har efterfrågat förslag på åtgärder för att öka tillgängligheten för personer med funktionsnedsättning till och i Finnskogscentrum i Lekvattnet.

Curth Åsberg som är utsedd av rådet att granska tillgänglighet, har besökt Finnskogscentrum.

Följande förslag på åtgärder av brister i funktion har lämnats till Finnskogscentrum.

Tryckströmbrytare för dörröppningsfunktion på entrédörr

Yttre tryckströmbrytare placeras på den första räckeskonsolen som finns under tak. Och inre tryckströmbrytare placeras direkt under strömbrytare för belysning.

Handikapptoalett

Ett draghandtag sätts upp på insidan av toalettdörren.

Handdukshållare sänks då det sitter för högt.

Tvålbehållare byts ut mot en mer användarvänlig av pumptyp. Placerad gärna på vägg. Tvålen ska vara parfymfri.

Enligt Kari Berggren väntar man nu på att den elfirma man anlitat ska komma och installera dörröppnaren.

 

Lämna ett svar