Storgranen och stortallen

image_print
På en bergsluttning väster om Rottnaälvens dalgång – ca 8 kilometer nordväst om Lekvattnet, nära vägen mot norska gränsen har två unikt stora träd växt upp, en gran och en tall.
STORGRANEN
Storgranen har sedan länge varit ett känt och populärt utflyktsmål. Våren 2003 tvingades man dock konstatera att en fällning av trädet var nödvändig. Granen var då 150 år gammal, befanns vara 45 meter lång och innehålla en massa på cirka tio kubikmeter. Den anses vara norra Europas största.
Storgranen på kyrkskogen har fallit för Jan Sammels motorsåg.
Att två träd av olika slag växt upp till de här dimensionerna i närheten av varandra, beror sannolikt på att rikliga mängder rinnande vatten som tillför viktiga näringsämnen.
Eventuella lokala förekomster av näringsrik hyperit i bergrunden kan också ha bidragit till att träden kunnat växa sig ovanligt ståtliga.

granen

granen och tallen

De två jätteträden finns nu under tak vid Lekvattnets hembygdsgård KarmenKynna.
Det har lyckats genomföras tack vare stöd och hjälp av privatpersoner i Lekvattnet, samt våra sponsorer