Vårstädning på Kynna

Trevlig jobbgemenskap och gott fika idag.
Hoppas att vi blir flera som finner glädjen i att göra ideella insatser vid vår vackra hembygdsgård.
En stor eloge till Er i styrelsen som jobbar troget för Karmenkynna.

Börje Oscarsson