Liemän

image_print

ritamaeki 18 20121211 1451300367

Gammalt arbetsredskap i bruk

Att slå gräs med lie är numera ganska ovanligt, men vid finngården Ritamäki i Lekvattnet användes den flitigt under sommaren.
I mitten av juli kallas bygdens folk in, då är det slåtterdags.

Svår att använda

Fördelarna till trots så kan lien vara svår att använda för en oinitierad person. Gräset glider gärna undan eller så slits det av på ett osnyggt sätt. Ovana personer brukar göra korta, hackiga rörelser vilket inte ger ett bra resultat. För att lyckas så måste man göra stora svepande rörelser strax ovanför marken. Efter slagningen ska gräset ligga kvar i tre dagar för att tovorna ska hinna fröa av sig.

Brukades av syskonen Henning och Beda

Vid Ritamäki används lien idag av både praktiska och nostalgiska skäl. Av alla skogsfinngårdar i Sverige var det den som var bebodd längst. De sista ägarna, Henning och Beda Jansson, stannade kvar fram till 1964, då de flyttade till ett ålderdomshem. Men tills dess hade de åldrande syskonen skött marken och i skötseln ingick en hel del slåtter. Med lien som enda arbetsredskap slog de gräs på en tolv hektar stor yta.

Vad som gjorde livet komplicerat för de dåvarande ägarna var att de inte hade tillgång till el på gården. De fick också vandra flera kilometer för att handla förnödenheter eftersom de inte hade något färdmedel.