Slutbesiktning Ritamäki

22 oktober 2021
Slutbesiktning vid Ritamäki, rökstugetak som Andreas Meseke renoverat och lagården där Erik Engkvist har gjort inredningen klar.

På bilden Sara Bodin Olsson, Hans Johnsson och Erik.

Björn Nilsson