Rottnaälven

Rottnaälven – Lekvattnets blå band

Rottna är ett nordiskt ord och betyder rytande.

De rytande fallen vid Rottneros, är troligtvis det som givit älven dess namn.

På finska heter älven Rotinanjoki eller förkortat Rotnajoki.

Längden inom Lekvattnet är 3 mil,med de sju sjöarna inräknade:

  1. övre Ingervaldssjön
  2. nedre Ingervaldssjön
  3. övre Myrgubbsjön
  4. nedre Myrgubbsjön
  5. Långsjön
  6. Näverbosjön
  7. Lekvattensjön

Vittjärnssjön ligger vid sidan om älven och älven flyter ej genom den.