Vägarbete

E16 från Riksgräns SE/NO vid Hejdröset till Lekvattnet båda riktningarna i Värmlands län (S)

Tillfälliga begränsningar:

Ett körfält avstängt.

Stor påverkan

Ledningsarbete på Norska sidan, trafikljus och begränsad framkomlighet måndag till torsdag 7-19.
Starttid:
2020-11-09 13:12
Sluttid:
2020-11-27 16:00