Vodka Lekvattnet

image_print
Lekvattnet blev  namnet på den nordvärmländska vodka som Håkan Holm Alteblad med flera håller på att ta fram.
Namnet har blivit godkänt av Patent- och registreringsverket.
Vodkan är  rotad i kulturen som skapades av skogsfinnar som invandrade till området.
När skogsfinnarna från Savolax i östra Finland kom till Sverige
var de de första som tillverkade destillerad sprit i det här området.
Vodkan tillverkades av råg och rovor, mer specifikt svedjerova och tuvråg
– lokala grödor med stark koppling till den svedjebrukande kulturen.
Vattnet i det här området är också viktig.
Håkan Holm Alteblad

Loggan är designad av styrelseledamot Robert Larsson