Vykort Vyer

Skidstugan Rabakkoberg

Vykort med utsikt från prästgården Rottnedal
Postgånget 1911

Här står det felaktigt “Fjällparti från Turisthotellet”

Vykortet är inte taget från Turisthotellet, men kanske från prästgården.
Oscar Elfstrand

Talat med min mor Astrid och hon säger att det är Jonsåna. Längst till vänster ligger ladugården och lite längre till höger var höloftet och huset där som hon bodde är längst till höger.
Tony Jonsson

 

Lekvattnet från TomtaVy från Lekvattnet 1910 talet


Motiv från Svarttjärn. Postgånget 1940

Vy från Lekvattnet. Postgånget 1958
Och där har vi Kärringöa som riktmärke.
Sorkkainen och Torp-Olas käringar kommo i gräl varför Torp-Olas käring hängde sig i skjulet mellan logen och fähuset. Hon blev sedan begravd på en liten ö i Lekvattnet, som än idag kallas Käringön.
Fritt efter Gottlund sid 160.
Sägnen om Käringön
Irmgard Henriksson

Vykort med flera vyer.
År 1963
Ulf Johansson

 


Sommar i Lekvattnet


Flygfoto över Lekvattnet


Motiv från Lekvattnet

Vy från Snipberget

Bilden tagen från Västra Strand
Birgitta Johansson
Finns ett likadant inlagt på Facebook “Venner som liker Finnskogen” och det är postgånget 1909.
Så det är ett bra tag sedan det togs.
Irmgard Henriksson


Gamla Bäckelidsbron, med Torpet Bäckelid skymtande ovanför bilen.
Ronny Jansson


Gamla kyrkbron Lekvattnet
Irmgard Henriksson


Parti från Lekvattnet.
gamla Kyrkbron.
Irmgard Henriksson


“Gammelbroa” i Mårbacken. Motivet finns på vykort vimplar mm.

 Gammelbroa och gamla vägen till Bredsjön (markerade ungefär)

Börje Oscarsson

Bron var kvar in på 60-talet. Jag tror den rasade 1966. Den sista som körde tyngre fordon över den dåliga bron var en släkting till min sons far…

Majvor Jansson