Alla Torp

I Lekvattnet har det funnits många torp
och för enkelhetens skull, kallas alla byggnader på Hemsidan för Torp.

Enligt Wikipedia
Torp
 är enligt nutida språkbruk detsamma som torparstuga,
det vill säga en äldre stuga på landsbygden,
ofta en sommarstuga, som tidigare bebotts av en torparfamilj.

Det finns över 400 torp i Lekvattnet, de flesta ödetorp/ruiner är med, men många moderna/nya hus är inte medtagna.

Personregister till Boken Lekvattnet, Historik och Levnadsöden