Åsen

Ett boställe på hemmanet Bredsjön, som låg mellan Berg och Torp. Där bodde inhyses Marit Henriksdotter född 1797. Ägare till stället var Jöns Jönsson och hans hustru hette Marit Jansdotter. Det är obestämt när det blev öde men dock före 1880.


Google maps