Hagen Haikola

En ödegård på hemmanet Bredsjön, ligger längst öst i Bredsjöns by och var en av hemmanets största, med 6-7 kor och två hästar. De finnar, som kom dit och började, skulle vara släkten Novanen. Om det var gården Hagen som upptogs först, som är det troliga, skulle gården bebyggts 1663. Den som enligt kyrkboken av 1851 bodde där hette Nils Jansson, född 1804. Hans hustru hette Kerstin Nilsdotter[1], född 1812. De hade två döttrar: Maria, född 1835, Ingeborg, född 1851, samt fyra söner: Nils, född 1845, Johannes, född 1839, Olof, född 1847 och Jan, född 1855. Den som sedan bodde på gården hette Jan Persson och hans hustru hette Ingeborg Jansdotter. De hade sonen Isak samt döttrarna Ingeborg, Karin, Anna Maria och Elsa. Sonen Isak Jansson blev den som övertog gården. Hans hustru hette Marit Jansdotter. De hade sönerna Johan, Gustaf, Viktor, Karl, Oskar(1) och Einar, samt döttrarna Karolina, Matilda, Hilma, Jenny och Judit. Det blev nu sonen Karl som blev på gården. Hans hustru hette Linnea Persdotter. De hade sönerna Tycko och Henry, samt dottern Karin. De flyttade därifrån år 1956. Sedan bodde en som hette Herman Olsson där ett par år, men gården är nu öde men användes någon gång som semesterbostad. De personer som bott på Hagen har varit mycket duktiga och betrodda män. Såväl Nils Jansson, Jan Persson, som Isak Jansson anlitades som förtroendemän inom kommunen. Det var namn, som återkommer i gamla protokoll och handlingar. Det är med beklagande man ser den vackra gården i Bredsjön, dit många kom, för att få råd och hjälp och de voro få, som gick hjälplösa därifrån.


[1] Nils Jansson föddes år 1804 i Gräsmark. Hustruns namn ska vara Kerstin Olofsdotter. Irmgard Henriksson

Bröllopsfoto Karl och Linea Isaksson


(1)Oskar Mauritz Isaksson flyttade 1924-12-18 till Colombia från Mårbacken.
– födelsedatum: 1894-01-15
– Yrke: Hemmansägareson
–  Ålder: 30
– Faderns namn: Isak Jansson
– Faderns yrke: Ägare
– Moderns namn:Marit Eriksdotter
– Moderns yrke: Hustru
– Lekvattnet Fsb 1914-1929, Sida i husförhör: 73, Nr i utflyttningslängd: 10
Ett och ett halvt år senare , den 12 maj 1926 flyttade Oskar åter till Mårbacken från Colombia.
Han var då 32 år
Källa EMIWEB
Benny Ljus
Oscar Isaksson var min mormor Jennys bror. Han bodde med sin fru Agnes på Vibo i Mårbacken.
Varför han reste till Columbia vet jag inte, men han kanske reste dit istället för till Nordamerika, som alla andra.
Majvor Jansson
 Som jag minns det så åkte han till Sydamerika med konstnärsambitioner.
Lars Fernström