Jakobsbråten

Ett ödetorp, som ligger på hemmanet Bredsjön och är beläget mellan Lövhöjden och nedre Bondtorp. Den som bodde där på 1800-talets senare hälft hette Johannes Jonasson, hans hustru hette Britta Jansdotter. De hade fyra döttrar: Anna, Kajsa, Maria och Inga Katarina, samt sönerna Johan och Otto. När de flyttade därifrån kan med säkerhet inte sägas, men troligen blev torpet öde omkring år 1890.


Google maps
Fornsök