Nedre Bondtorp (Pyntetorp)

Ett ödetorp på hemmanet Bredsjön, som ligger c:a två kilometer söder om Övre Bondtorp. Den som bodde där under mitten av 1800talet hette Mattes Mattsson. Hans hustru hette Karin Olsdotter.

De hade två döttrar: Kerstin och Kajsa samt sonen Mattes. Sedan bodde en där, som hette Cristoffer Cristoffersson och hans hustru Marit Jansdotter. De hade sönerna Johannes, Magnus och August. Vid sekelskiftet 18-1900 kom dit en arrendator, som hette Erik Eriksson, Hans hustru hette Eriksdotter. De hade sönerna Valfrid, Julius och Axel samt dottern Beda. De bodde kvar där till omkring 1918 eller 1920, när de flyttade till Halla på Gräsmarkssidan. Torpet blev öde och är nu beväxt med skog, men det har reparerats och använts som skogsarbetarbostad och platsen är väl bevarad. Man får hoppas att ägarna gör något så att det inte helt försvinner.


Pyntetorp i Lekvattnet är samma som Nedre Bondtorp (finns ett Pyntetorp i Gräsmark också).
Då hittar jag det på häradskartan, och jag hittar i husförhör att det t o m var Nedre Bondtorp. .
De som bodde där var
  • Kristoffer Nilsson Lappalainen 1770 – 1851 och Annika Sigfridsdr Riekkinen 1788 – 1839.
  • Sonen Nils Kristoffersson 1813 – 1905 och hu Maria Andersdr Riekkinen 1806 – 1873 + hu Maria Olsdotter 1843 – 1905.
Enligt bouppteckning efter Annika 1839 hade de en gammal häst, 3 kor, 2 kvigor, 1 stut, 2 bockar, 3 getter med killingar, 6 får med lamm, 1 sugga och en galt plus en mängd verktyg, redskap mm
1873, när Maria dör, har de 1 häst, 1 oxe, 10 kor, 1 tjur, 3 kvigor, 4 kalvar, 7 får, 6 lamm.
Gunvor Waller

Google maps

Fornsök