Brostugan

Ett litet torp på hemmanet Hvitkärn (Vittjärn) som låg på västsidan om älven strax ned om Vittjärnsbron. Den som bodde där under första hälften av 1800-talet hette Jan Jansson, född 1806. Hans hustru hette Johanna Andersdotter, född 1812. De hade döttrarna Annika, född 1842, och Johanna, född 1848, samt sönerna Per född 1845, och Anders, född 1883. Sedan bodde där en som hette Erik Persson från Linnan vid gränsen. Han gick under namnet Kebbo. Hans hustru hette Britta Olsdotter. Han var gift två gånger och hade sönerna Olof, född 1847, Per, född 1850, samt dottern Gertrud, född 1853. Vid sekelskiftet bodde där f. skogvaktaren Nils Berg och hans hustru Ingegärd. De hade sönerna August, Per Johan, Oskar, Bror, Ture och Karl samt döttrarna Hulda och Elin. Nils Berg med familj flyttade därifrån 1904 och stugan revs ner och den lilla idylliska boplatsen är nu beväxt med grov och vacker skog.