Kojkeland

image_print

Ett torp som ligger på hemmanet Kälkeruds utskog, tre kilometer nordväst om Kronhalla. Den första, som omnämnes ha bott där var fattighjonet Anders Andersson född 1797 och hans hustru Karin Andersdotter född 1806. Denna Anders Andersson kom troligen från Ristugan i Vittjärn och gick under namnet Rianti. De hade två söner: Anders född 1938 och Halsten född 1844. Sedan bodde där en som hette Nils Andersson, som var gift med en som hette Anne Andersdotter från Kongsvinger. De hade två söner:Anders och Nils samt tre döttrar: Andrine, Maria och Karin. Torpet blev öde år 1898. Det övergick då till en som hette Karelius Abrahamstorpet i Norge, vilken sedan sålde det till A.B. Rottneros Bruk, vilka är nuvarande ägare. Det finns ännu märken efter bebyggelsen. Där finns en mycket fin stenkällare, som många har önskat ha hemma på sin gård. Jordbruket var av det sämsta slaget ty det låg mellan stora myrar och var mycket sumpigt och oaktat att det låg så högt, så var det mycket frostlänt. Även väg saknades, så det var kanske ett av de sämsta torpen i Lekvattnet.