Östra kalvhöjden

Ett torp som ligger på hemmanet Vasserud, Fryksände socken, sydost om Sorktjärn och nordost om gården Kullen i Lekvattnet. På östra Kalvhöjden bodde under första hälften av 1800-talet en som hette Anders Andersson född 1797. Hans hustru hette Karin Andersdotter född 1806. De hade två söner; Anders född 1838 och Hallsten född 1844 samt dottern Karin född 1847. De sista som bodde på torpet, var en som hette Jan Andersson och hans hustru Maria Ersdotter. De hade tre döttrar: tvillingarna Maria och Karin samt Britta-Kajsa. Så var. det mannens o.ä. dotter Karolina Jansdotter. Torpet blev öde 1870 och är helt beväxt med skog.