Perstorp

Ett torp som ligger på Hemmanet Kälkeruds Utskog, efter hemmanets norra gräns mot Nedre Våln. Den förstas som omnämdes ha bott där var enkan Karin Gulbrandsdotter och hennes son Kristoffer Jansson, född 1831. Hon var född år 1794. Sonens hustru hette Gertrud Larsson född 1810, samt en dotter i första giftet som hette Maria Jasdotter född 1845. Sonen Jan, som var född 1849 samt dottern Kerstin, som var född 1855. på 1890-talet köptes torpet av en son till Anders Elofsson, Hag. Han hette August Andersson och hans hustru hette Karin. Han var skomakare och arbetade mest i Norge. De hade tre söner: Ante, Oskar och Henning, samt tre döttrar, Ingeborg, Karin och Bebecka. Han sålde torpet till A. B. Rottneros Bruk och flyttade till Norge år 1900. Bolaget styckade inrösningsjorden från skogsmarken och sålde den till Gränsridaren Erik Lindof. Han hade det som jordbruk till sin fastighet i Vittjärn. Han i sin tur sålde torpet till Alfred Jönsson, Josefsberg, och hans måg Henry Johansson och dennes hustru Karin flyttade dit och sökte skogsarbetaresmåbruk och flyttade husen på helt annat ställe. De flyttade tillbaka till Josefsberg, och moder till Karin, Anna Jönsson, och Karins broder Erik Jönsson flyttade dit. De är båda borta. Torpet är helt beväxt med skog. De nya husen står kvar och kan användas till fritidshus eller semesterhem. Torpet blev öde år 1968.Karin Gulbrandsdotter f 1794 på Lusketorp Gräsmark blir änka 1845. Flyttar då från Matilla Lekvattnet till Perstorp. Även son Kristoffer Jansson Kukkoinen f 1831 flyttar med för att sedan flytta till Noppi 1856. Karin G flyttar till Lillhagen/Tysketorp i Käcktorp där hon avlider 1867. Hon var min mormors morfars mor.
I mantalslängd 1941 är tre av morfars bröder boende på Perstorp. Min mor arbetar hos sina farbröder som hembiträde.
Oskar f1905, Henry 1906-1977, Erik 1915. Efternamn Johansson. Finskt släktnamn Porkka. Samtliga födda på Östra Mellanstugan Långsjöhöjden.
Henry gifter sig 1943 med Karin Jönsdotter f 1915 och de flyttar till Södra Josefsberg.
År 1960 är Oskar skriven på Kivniem. Erik blir apotekare i Stockholm.
1849 flyttar Karin tillsammans med sönerna Cristoffer (f. 1831 29/1), Magnus (f.1835) och dottern Maria (f. 1821) från Mattila till
Irmgard Henriksson


Ur min mors album

Ladugården vid Perstorp runt 1940. Med i bild Oskar och min mor.
Irmgard Henriksson


1856 gifter sig Cristoffer med Annica Samuelsdotter och flyttar till Noppi.
Magnus gifter sig 1858 med Karin Olsdotter. De byggde sig ett torp Lillhagen (i Käcktorp). Urfattige modern Karin flyttade också dit.
1866 flyttar Magnus med hustru och barn ifrån Lillhagen. Karin fortsatte att bo på torpet, men hon döpte om det till Tysktorp. Hon avled även där den 24 januari 1867.
Från min släktforskning jag gjorde 1974
Benny Ljus


Min mamma Julia Isaksson hade Perstorp som sommarstuga
i många år(ca 1975-1990).
Argita Herbertsson