Kullarna, övre gården

Ett torp, som ligger nordväst om Rörkullsberget och jämt under bergknappen som på kartan heter Kullen. Före sockenindelningen tillhörde det Västanå hemman, men som de som bodde där ville tillhöra Lekvattnet, så blev Kullarna ett eget hemman med beteckningen 7/960 hemman Kullarna. Den som bodde där under 1800-talets första hälft hette Jöns Jonsson och hans hustru hette Kajsa Jonsdotter. De hade tre döttrar: Kajsa, Stina och Maria samt sönerna Johannes och Nils. När de flyttade därifrån, blev det en som hette Per Olsson och hans hustru hette Karin Larsdotter, som var bosatta och ägde gården. De hade en son, som hette Lars samt döttrarna Maria, Ingeborg och Karolina. Lars reste bort och Karolina gifte sig med en som hette Magnus Viklund, som kom från Gräsmark och Ingeborg reste till Stockholm. Gården blev delad och dottern Maria stannade hemma hos föräldrarna. Viklund byggde på sin lott, vilken är bebodd ännu. Maria hade tre söner: Johan, Oskar och Gustav. Johan reste till Amerika, Oskar gifte sig och flyttade till Finnsjön Gräsmark. Yngste sonen Gustav blev ägare till gården. Han gifte sig med Edit Jonsson från Norra Rörkullen. De hade två döttrar: Kerstin och Margit. Gustav Persson byggde om till en mycket vacker gård, som nu står öde men kommer troligen att användas som semestergård. Den blev öde 1958.Här bodde min far när han träffade min mor någon gång under första halvan av 40-talet. Detta berättade Kajsa i Sätra för mig när jag hälsade på henne 28 jan 2004.
Irmgard Henriksson